Choď na menu

Montáž betónových plotov

Poskytujeme montáž na kľúč, montážny manuál pre montáž svojpomocne a samozrejme aj poradenstvo.

ZĽAVY NA BETÓNOVÉ PLOTY

Spočítajte si online cenu v našej kalkulačke, alebo volajte na 0948 64 77 89, prípadne píšte na info@beves.sk, radi Vám zdarma vypracujeme cenovú ponuku.

V prípade, že sa rozhodnete zakúpiť betónový plot od nás, naskýtajú sa Vám dve alternatívy, akým spôsobom môžete plot nainštalovať. Ak máte záujem o kvalitnú montáž bez ďalších starostí, naši montážnici Vám môžu prísť plot namontovať. Ak si však trúfate, môžte sa o montáž plotu pokúsiť i sami – v tom prípade máme pre Vás pripravený montážny manuál a radi Vám v priebehu celej montáže poskyteme technickú podporu.

Montáž betónových plotov od spoločnosti BEVES – Montáž plotu "na kľúč"

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti montáže betónového oplotenia. V prípade voľby montáže od nás Vám odpadajú všetky ostatné starosti, ktoré by ste s inštaláciou plotu potenciálne mohli mať a preberáme ich na seba my. Montáž plotu v sebe zahŕňa všetky prípravné, zameriavacie, výkopové, betonárske i murárske práce, ktoré so sebou inštalácia plotu prináša.

Zo špecifickej povahy montážnych prác nie je jednoduché (a ani žiadúce) zostaviť cenník týchto prác. Je samozrejmé, že inak sa bude stavať plot niekde na poli s krásnym prístupom a hlinitým podložím, inak na skale so závratným prevýšením. Aby ste mali cenu montáže presnú a konečnú (sme si vedomí, že nie je nič horšie, ako keď Vám po vyčíslení cenovej kalkulácie naskáču ďalšie položky, s ktorými ste nepočítali), zavolajte nám na tel. 0948 64 77 81, alebo nám napíšte na info@beves.sk o cenovú kalkuláciu montáže – v prípade nejasností Vás samozrejme radi navštívime osobne na obhliadku terénu a zameranie vzdialeností, aby ste skutočne nemali žiadne starosti.

Zastávame politiku, že nielen kvalitný plot, ale aj komplexné služby a férový prístup sú našou vizitkou. Našou prioritou je preto stanovenie takej ceny montáže betónového plotu "na kľúč", aby ste nikdy neplatili viac ako je dohodnuté v cenovej ponuke – tzn. že po stanovení tejto ceny berieme na seba všetky riziká a dodatočné náklady, ktoré by mohli vzniknúť počas montáže, a Vy máte istotu, že zaplatíte len toľko, koľko sme sa dohodli.

Montáž betónových plotov svojpomocne – Montážny manuál

V prípade, že sa rozhodnete (z finančných či iných príčin) náš typ betónového plotu postaviť sami, pripravili sme pre Vás technický návod k montáži. Tiež Vám radi všetko k návodu vysvetlíme. Postavenie plotu nie je síce žiadnou "raketovou vedou", je však určite treba počítať s fyzickou a časovou náročnosťou. V neposlednej rade je iste potrebná prítomnosť "domáceho majstra", ktorý si dokáže poradiť s betónovaním a ovláda základné stavebné techniky.

Postup je zhrnutý do nasledujúcich krokov:

 1. Manipulácia s betónovým plotom
 2. Zameranie terénu
 3. Výpočet potrebného materiálu
 4. Vytýčenie trasy plotu
 5. Hĺbenie dier
 6. Osadenie stĺpikov
 7. Nasúvanie dosiek

 0. Manipulácia s betónovým plotom

Pri manipulácii a prevoze betónového plotu je nutné dodržať nasledujúce pravidlo, aby nedošlo k poškodeniu výrobku (dva obrázky za tisíc slov):

Betónové platne prenášať nastojato


1. Zameranie terénu

Ako prvé sa rozhodnite, odkiaľ a kam povedie plot. Pri výbere je nutné zohľadniť právne ustanovenia týkajúce sa stavieb. Vyznačte si kolíkmi začiatok a koniec plotu, ak sa Váš plot skladá z viacerých úsekov nadväzujúcich na seba v približne pravom uhle, označte si aj tieto rohy, ak plot chcete realizovať do oblúku, vyznačte si body umiestnenia jednotlivých priebežných stĺpikov (viď bod 4. Hĺbenie dier).

Ak plot povedie po rovine, následne vymerajte vzdialenosti medzi jednotlivými kolíkmi a tieto vzdialenosti si zapíšte.

V prípade, ak plot nepovedie po rovine, ale bude klesať, resp. stúpať do svahu, je potrebné vymerať prevýšenie pozemku, na ktorom povedie plot. Na meranie je možné použiť hadicovú vodováhu, v prípade, ak je prevýšenie príliš veľké, prípadne stúpanie je nepravidelné, alebo dĺžka plotu presahuje dĺžku vodováhy, rozdeľte svah na menšie úseky a zmerajte tie.

2. Výpočet potrebného materiálu

Z nameraných hodnôt vypočítajte počet segmentov plotu (info: segment obsahuje 1 stĺpik a dosky). Počet segmentov úseku na rovine vypočítate ľahko:

Vzorec na výpočet počtu segmentov betónového plotu

V prípade svahu budete musieť dĺžku úseku najprv spočítať pomocou Pytagorovej vety:

Vzorec na výpočet dĺžky úseku betónového plotu

Výsledné číslo ešte zaokrúhlite na celé číslo smerom hore a máte počet segmentov. Potrebný materiál sa počíta jednoducho:

Vzorec na výpočet počtu priebežných stĺpikov betónového plotu Vzorec na výpočet počtu betónových dosiek betónového plotu

* V prípade segmentov, kde nie sú iba rovné dosky (ale aj napr. rádiusové, alebo soklové dosky) vypočítame počty rôznych dosiek zvlášť. Tento výpočet preveďte pre každý úsek plotu.

Následne spočítajte počty koncových a rohových stĺpikov – pre každé zakončenie úseku počítajte koncový stĺpik a pre stret dvoch úsekov v pravom uhle počítajte rohový stĺpik. Rohové stĺpiky vzhľadom na hmotnosť pre plot 2,5 m neponúkame, počítajte preto namiesto jedného rohového stĺpiku dva koncové stĺpiky.

V prípade, ak Vám počet segmentov vynásobený osovou vzdialenosťou vychádza dlhší ako plánovaná dĺžka úseku plotu, dosky je možné zrezať na požadovanú dĺžku karbobrúskou. Takisto je možné zrezať aj stĺpiky.

3. Vytýčenie trasy plotu

Pozdĺž každého celého úseku plotu napnite lanko, ktoré Vám zaručí, že plot bude v jednej línii. Lanko by malo byť umiestnené tak, že lícuje s prednou stranou plotu, presnejšie povedané s prednou stranou stĺpikov. Ak staviate plot do oblúku (pôdorysne), lanko pravdepodobne nebudete potrebovať.

4. Hĺbenie dier

Stĺpiky sa štandardne osádzajú na osovú vzdialenosť pri hladkých stĺpikoch 2,05 m, pri vzorovaných stĺpikoch 2,07 m (viď bod 5. Osadenie stĺpikov). Diera sa hĺbi do hĺbky rovnajúcej sa dĺžke časti stĺpiku na ktorej nie je drážka. Táto dĺžka je premenlivá podľa výšky plotu:

 • Na stĺpik pre plot 1,5 m je presah bez drážky 70 cm (celková dĺžka stĺpiku 220 cm), teda je potrebné vykopať dieru aspoň 70 cm.
 • Na stĺpik pre plot 2,0 m je presah bez drážky 75 cm (celková dĺžka stĺpiku 275 cm), teda je potrebné vykopať dieru aspoň 75 cm.
 • Na stĺpik pre plot 2,5 m je presah bez drážky 90 cm (celková dĺžka stĺpiku 340 cm), teda je potrebné vykopať dieru aspoň 90 cm.

Ideálne je spraviť pod stĺpikom v diere betónové lôžko, takže dieru vykopte o pár centimetrov hlbšiu, betónový stĺpik sa Vám bude lepšie osádzať do hladiny vypočítanej pre daný segment (nulovej pre rovný terén, odskočenej pre stavbu plotu do svahu).

Diera by mala mať v priemere 30–50 cm šírku, záleží od podložia, do ktorého stĺpiky osádzate. Pre väčšinu realizácii postačí priemer diery cca. 40 cm, pre skalnaté podložie cca. 30 cm a pre kyprú pôdu napríklad po navážke zeminy je lepšie pridať 5–10 centimetrov šírky pre istotu.

5. Osadenie stĺpikov

Ideálne je začať s montážou plotu od konca, prípadne z rohu. Vyhĺbte dieru, nahádžte malé množstvo betónu ako betónové lôžko a osaďte prvý stĺpik. Dbajte na to, aby:

 • spodná hrana drážky bola na úrovni zvolenej hladiny pre daný segment,
 • stĺpik bol z pozdĺžnej aj priečnej strany vo váhe a
 • jedna strana stĺpiku bola rovnobežne s natiahnutým lankom.

Zafixujte stĺpik ďalším betónom, ideálne je, ak Vám asistuje druhá osoba, ktorá Vám stĺpik podrží v nastavenej váhe. Pri zasypávaní betónom ho udusávajte a kontrolujte, či stĺpik neklesá, nestúpa, alebo sa nenakláňa do strán. Vyhĺbte ďalšiu dieru na osovú vzdialenosť (napr. 2,05 m pre hladké stĺpiky, prípadne 2,07 m pre vzorované stĺpiky) a osaďte do nej ďalší stĺpik. Ideálny postup je, ak si predpripravíte drevené dosky o dĺžke 2,01 m (po nasunutí betónovej dosky (viď bod 6. Nasúvanie dosiek) Vám potom zostane cca. 5 mm priestoru po každej strane betónovej dosky pre cementové lepidlo), ktorú vložíte do drážky a z druhej strany na ňu priložíte druhý osádzaný stĺpik. Ak drevené dosky nechcete použiť, budete potrebovať dvojmetrovú vodováhu. Vodováhou skontrolujte, či spodné hrany drážiek stĺpikov sú vo vodorovnej váhe, v prípade, ak nie, podusajte betón, aby Vám stĺpik vystúpil kúsok vyššie, alebo ho zatlačte hlbšie, zakiaľ betón nie je vytvrdnutý.

Takto pokračujete po celej dĺžke úseku. Pri poslednom stĺpiku, ak Vám vychádza priestor na segment užší, ako dva metre, použite kratšiu vodováhu, alebo odrežte dosku približnej dĺžky, ktorú vložte do drážok a vodováhou vyvážte stĺpik do hladiny.

Zrýchlená varianta je, že namiesto drevenej dosky vložíte do drážok hneď betónovú dosku, ktorá je natretá cementovým lepidlom (viď bod 6. Nasúvanie dosiek), ktorú zdola vypodložíte a vyrovnáte do roviny.

6. Nasúvanie dosiek

Po osadení stĺpikov a vytvrdnutí betónu prichádza fáza nasúvania betónových dosiek. U roviny to je jednoduché – dosky nasúvajte po jednej do drážiek. Každú dosku situujte v drážke vzorom na kraj stĺpiku (v drážke je vôla) a zafixujte cementovým lepidlom (môžete fixovať až po nasunutí všetkých dosiek). Dosku zhora namažte cementovým lepidlom a nasuňte ďalšiu dosku. Použitie cementového lepidla nie je nutné, ale výrazne ho doporučujeme, pretože plot tým získa monolitickú pevnosť a ideálnu sťažnosť a rozťažnosť.

U svahu je nasúvanie dosiek trošku komplikovanejšie – ak máte vytvorený odskok, je drážka na každej strane v inej výške. Čo s tým? Jednoduchá pomoc – do betónovej dosky vyrežte zub. Výšku zubu určíte ako podiel prevýšenia a počtu segmentov v danom úseku (alebo počtu odskokov, ak neodskakujete každý segment, ale každý niekoľký). Takže:

Vzorec na výpočet výšky zubu u dosky betónového plotu

Ilustrácia montáže betónového plotu do svahu

Pretože doska je vďaka zubu položená v drážke nižšie, zostane drážka v hornej časti obnažená, preto ju doporučujeme vyplniť cementovým lepidlom, získate tak omnoho estetickejší vzhľad.

Dosky nasúvajte pomaly, určite ich nenechávajte z výšky spadnúť do drážky, predídete tým ich prípadnému naštiepeniu, alebo inému poškodeniu.

Hotový plot môžete natrieť fasádnou farbou.

UPOZORNENIE: Tento manuál je poskytovaný tak ako je, všetky postupy tu doporučené se môžu v závislosti od podmienok zmeniť a vždy ich použitie je na osobnom uvážení montážnika. Techniky tu popisované nie sú záväzné a nie sú jediným postupom ako namontovať betónový plot. Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené riadením sa pokynmi tohto manuálu.

Tento manuál je duševným vlastníctvom Mgr. Filipa Kusalíka zo spoločnosti Filip Kusalík – BEVES a je voľne šíritelný za podmienky, že je šírený v celej svojej podobe vrátane internetových odkazov, logotypu firmy Filip Kusalík – BEVES a tohto upozornenia. Manuál, ani žiadna jeho časť nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná ani nesmie byť byť šírená separátne bez súhlasu autora. V prípade, ak niektorá z týchto podmienok nie je dodržaná, kontaktujte nás prosím na 0948 64 77 81, alebo na info@beves.sk.

Ilustračný obrázok betónového plotu


Našou filozofiou je poskytnúť zákazníkom možnosť rozhodnúť sa, či chcú od nás riešenie na kľúč, alebo chcú realizovať svoje projekty svojpomocne. Preto sme sortiment rozšírili o samostatné komponenty pre posuvné brány, pomocou ktorých si môžu šikovný domáci majstri zostaviť vlastnú samonosnú bránu svojpomocne. Tak ako na tejto stránke, i na stránke obchodu s týmito komponentami nájdete návody a doporučenia k montáži.